جشنواره مهربانی به بلندای یلدا

هر ساله در شب یلدا سراغ خانواده هایی می رویم که یلدا برای کودکان شان جز رنگ و لعابی که از تلویزیون می بینند و هیاهویی که در خیابان می شنوند، مفهومی ندارد. تنها خدا می داند بر نان آور خانواده چه می گذرد وقتی فرزندانش خوراکی هایی را تماشا می کنند که سالهاست طعمشان را نچشیده اند. ... و باز هم تنها خدا می داند اندازه ی خوشحالی شان را، وقتی هدیه های رنگی شما را در بلندترین شب سال باز می کنند! 

Featured Stories

کانال های ارتباطی

شماره تماس: 021-55166917

ایمیل: info@mohammadcharity.com

آدرس: تهران، ابتدای بزرگراه محلاتی، خیابان مخبر شمالی (عارف شمالی)، کوچه دیانه، پلاک 7، واحد 1

Image
Image